لینوم فلکس

محصولات › پارکت لمینیت › کلاسیک 

کلاسیک

پارکت لمینت کلاسیک
طرح های الواری بسیار طبیعی


لبه های V GROOVE
ابعاد: ۱۹۵mm * ۱۲۱۵mm
ضخامت: ۸.۳MM
ضریب سایش: AC۴
سیستم قفل: UNICLICK

 • درصد سایش:AC4
 • ابعاد تایل:  1215 * 195 میلی متر

 • درصد سایش:AC4
 • ابعاد تایل:  1215 * 195 میلی متر

 • درصد سایش:AC4
 • ابعاد تایل:  1215 * 195 میلی متر

 • درصد سایش:AC4
 • ابعاد تایل:  1215 * 195 میلی متر

 • درصد سایش:AC4
 • ابعاد تایل:  1215 * 195 میلی متر

 • درصد سایش:AC4
 • ابعاد تایل:  1215 * 195 میلی متر

 • درصد سایش:AC4
 • ابعاد تایل:  1215 * 195 میلی متر

 • درصد سایش:AC4
 • ابعاد تایل:  1215 * 195 میلی متر

 • درصد سایش:AC4
 • ابعاد تایل:  1215 * 195 میلی متر