لینوم فلکس

محصولات › پارکت لمینیت › پارکت لمینت آمازون 

پارکت لمینت آمازون

پارکت لمینت آمازون
سطح DEEP EMBOSSED با برجستگی EIR، لبه های U PRESS و بسیار طبیعی و زنده که حس راه رفتن بر روی چوب جنگلی را به خوبی احساس کنید.

لبه های V GROOVE
ابعاد: ۱۶۸mm * ۱۲۱۵mm
ضخامت: ۸.۳MM
ضریب سایش: AC۴

 • درصد سایش:AC4
 • ابعاد تایل:  1215 * 168 میلی متر

 • درصد سایش:AC4
 • ابعاد تایل:  1215 * 168 میلی متر

 • درصد سایش:AC4
 • ابعاد تایل:  1215 * 168 میلی متر

 • درصد سایش:AC4
 • ابعاد تایل:  1215 * 168 میلی متر

 • درصد سایش:AC4
 • ابعاد تایل:  1215 * 168 میلی متر

 • درصد سایش:AC4
 • ابعاد تایل:  1215 * 168 میلی متر

 • درصد سایش:AC4
 • ابعاد تایل:  1215 * 168 میلی متر

 • درصد سایش:AC4
 • ابعاد تایل:  1215 * 168 میلی متر