لینوم فلکس

محصولات › پارکت لمینیت 

پارکت لمینیت

پارکت لمینت تیمبرلند

ضخامت : کلیه پارکت لمینتهای برند تیمبرلند با ضخامت ۸.۳ میلی متر می باشد.
کلیک : Double clic (دابل کلیک) و Uniclic (یونی کلیک )
ضریب سایش :Class AC۳ وClass AC
موارد استفاده : اماکن مسکونی ، اداری 
 

انواع پارکت لمینیت