محصولات › کفپوش PVC › کفپوش کانداکتیو (بیمارستانی) 

کفپوش کانداکتیو (بیمارستانی)

کفپوش وینیلی پی وی سی که با رشته های کربن رسانای مخصوص ترکیب شده و الکتریسیته ساکن را از سطح به زمین یا چاه ارت منتقل می کند.

ابعاد تایل: طول : ۶۰ * ۶۰ متر

ضخامت  ۲ میلی متر

قابلیت درز جوش و یکپارچه شدن

مناسب برای اتاق عمل ، clean room ، اتاقهای کنترل ، صنایع حساس مخابراتی و قابل نصب برروی کف های کازب

بازگشت به کفپوش PVC