پارکت لمینت اینفینیتی

 
طرح های الواری بسیار ساده وشیک
 
درصد سایش:AC۳
ابعاد تایل:  1204 * 191 میلی متر
ضخامت  ۸/۳ میلی متر
نوع قفل:
تنوع بیش از 8 رنگ
قیمت اقتصادی