لینوم فلکس

محصولات › پارکت لمینیت › کرنوود 

کرنوود

طرح های الواری بسیار ساده وشیک

درصد سایش:AC۳
ابعاد تایل:  ۱۲۱۸ * ۱۹۷ میلی متر
ضخامت  ۸/۳ میلی متر
نوع قفل:DOUBLECLICK
تنوع بیش از ۱۰ رنگ
قیمت اقتصادی

 

 • درصد سایش:AC3
 • ابعاد تایل:  1215 * 165 میلی متر

 • درصد سایش:AC3
 • ابعاد تایل:  1215 * 165 میلی متر

 • درصد سایش:AC3
 • ابعاد تایل:  1215 * 165 میلی متر

 • درصد سایش:AC3
 • ابعاد تایل:  1215 * 165 میلی متر

 • درصد سایش:AC3
 • ابعاد تایل:  1215 * 165 میلی متر

 • درصد سایش:AC3
 • ابعاد تایل:  1215 * 165 میلی متر

 • درصد سایش:AC3
 • ابعاد تایل:  1215 * 165 میلی متر

 • درصد سایش:AC3
 • ابعاد تایل:  1215 * 165 میلی متر