لینوم فلکس

اخبار

1394/10/15

حضور لینوم فلکس در ششمین نمایشگاه بین المللی میدکس تهران

Untitled-2.jpg Untitled-1.jpg   با کمال افتخار از شما همکاران وهمراهان گرانقدر دعوت بعمل می آید تا در ششمین نمایشگاه بین المللی میدکس تهران  حضور بهم رسانید.


محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران سالن میلاد (31B) غرفه D01 
20 الی 23 دیماه