لینوم فلکس

محصولات › پارکت لمینیت › کلاسیک 

Classic 105 

مشخصات:

درصد سایش:AC۴
ابعاد تایل:  ۱۲۱۵ * ۱۹۵ میلی متر
ضخامت  ۸/۳ میلی متر