لینوم فلکس

محصولات › پارکت لمینیت › کلاسیک 

Classic 105 

مشخصات:

درصد سایش:AC4
ابعاد تایل:  1215 * 195 میلی متر
ضخامت  8/3 میلی متر