لینوم فلکس

محصولات › کاغذ دیواری › دیزنی لند (طرح کودک) 

disneyland1 

مشخصات:
سبک: طرح کودک
سال:۲۰۱۶
ابعاد:  ۱۰/۰۵ * ۰/۷۰ متر
محتوا: طرح های کودک سه بعدی، شب نما، شخصیتهای کارتونی، ساده و ...