لینوم فلکس

محصولات › پارکت لمینیت › کرنوود 

Kronowood 214 

مشخصات:

درصد سایش:AC3
ابعاد تایل:  1215 * 165 میلی متر
ضخامت  8/3 میلی متر