لینوم فلکس

محصولات › پارکت لمینیت › کرنوود 

Kronowood 214 

مشخصات:

درصد سایش:AC۳
ابعاد تایل:  ۱۲۱۵ * ۱۶۵ میلی متر
ضخامت  ۸/۳ میلی متر