پارکت لمینت اینفینیتی

 
طرح های الواری بسیار ساده وشیک
 
درصد سایش:AC۳
ابعاد تایل:  ۱۲۰۴ * ۱۹۱ میلی متر
ضخامت  ۸/۳ میلی متر
نوع قفل:
تنوع بیش از ۸ رنگ
قیمت اقتصادی