حضور پر رنگ و پرقدرت تیم کارشناسی و مشاوره تیم برلند در استان اصفهان

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
کارشناسان و مشاوران برند تیمبرلند با حضور در استان اصفهان ضمن فعالسازی نماینده اصفهان این برند به ارائه آموزشهای مدیریتی و تدوین استانداردهای برند تیمبرلند متناسب با با بازار استان اصفهان پرداخته شد.مشاوران و کارشناسان برند تیمبرلند با بازدید از فروشگاههای این مجموعه ضمن آموزشهای مدیریتی و بازاریابی و برندینگ به ارتقای سطح اصول و فنون مذاکره و نیز خدمات پرداختند.فعالیتهای توسعه برند این مجموعه شامل:
  • ایجاد زیرساخت‌های فرایند توسعه برند در درون سازمان
  • تدوین استراتژی جایگاه‌یابی برند، ارزش‌های اساسی و اهداف برند.
  • ایجاد معنا یا تقویت معنای برند کاملا در ارتباط باهدف برند. این تقویت معنا از طریق داستان‌سرایی، تبلیغات و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی صورت می پذیرد.
  •  اعتقاد به "چکیده و خلاصه حرف برند" Brand Mantra / Brand Essence (باکمی اختلاف همان قول برند Brand Promise) باید از درون سازمان بجوشد تا سبب تمرکز سازمان بر برند شود. این اعتقاد سبب می‌شود که الهامات خلاقانه افراد در چهارچوب عمومی از پیش تعریف‌شده برند، به کمک سازمان آید. Brand Mantra همان عنوان تبلیغاتی نیست و شامل 3 کلمه است که در خصوص جوهر وجودی برند توضیح می‌دهد.برندهای هوشمندی مثل برند تیمبرلند می‌دانند که بین یک برند با هویتی ساده و یک برند با هویت کاریزما تفاوت بسیاری وجود دارد.
  • تجربه مشتری از برند Brand Experience زمانی به بهترین و زیباترین سطح خود خواهد رسید که محصول یا خدمات در حد ایده‌آل خود ارائه گردد.تیمبرلند با نیازهای انسانی و اجتماعی افراد برای ایجاد دنیایی بهتر هماهنگ می‌نمایند.
  •  تیمبرلند با ایجاد خدماتی که موجب سینرژی و منطبق باارزش‌های مشتری و رفتار و سبک زندگی وی باشد باعث ارتقا سطح رضایت مشتری در فروشگاهها از این برند می شود