ارسال رایگان بار کاغذ دیواری تیمبرلند تاآخر شهریور

۲۹ مرداد ۱۳۹۶
ارسال بار رایگان کاغذ دیواری تیمبرلند در تهران فقط در ساعات خروجی ارسال بار.در صورت سفارش در غیر از این ساعات تعرفه حمل بار به صورت عادی محاسبه میگردد.لازم به ذکر است حمل رایگان بار فقط برای کاغذ دیواری بوده و تحویل بار در همان روز یا حداکثر 2 روز پس از ثبت سفارش صورت می پذیرد.فقط تا 30 شهریور مهلت باقی است!