کمپین حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تیمبرلند به همراه موسسه خیریه محک

۰۲ مهر ۱۳۹۶
خسته است ...
خسته از سرنگ های بی رحم همیشگی ...
خسته از انتظار بر روی تخت ...
خسته از تهوع های بی وقت...
خسته از نگاه دیگران...
خسته از جمله تکراری  خدا شفا بده...
خسته از اینکه صدای بازی بچه ها همیشه آنسوی پنجره است...
گاهی با خود میگوید: کی تمام میشود...
بدون آنکه معنی تمام برایش معلوم باشد...
خدایا...
هنوز به تو امید وارست
وهنوز از این امید خسته نشده
به فکرش باش
بی گناهترین است

✔️ از امروز تا آخر دهه اول محرم    ▪️ 1 درصد ▪️    از سهم فروش هر فاکتور از طرف شرکت تیمبرلند اما به نام شما برای کودکان مبتلا به سرطان موسسه خیریه  محک واریز خواهد شد .