تغییر ساعت خروجی بار به ساعت 15:00

۰۲ مهر ۱۳۹۶

✅ به اطلاع تمامی همکاران تیمبرلندی عزیز در شهر تهران می رساند  از امروز ارسال بار غیر رایگان محاسبه خواهد شد و خروجی بار صرفا در ساعت 15 صورت خواهد گرفت.