کمپین های جدید و منحصر به فرد تیمبرلند

۲۰ مهر ۱۳۹۶
به زودی شاهد کمپین های جدید،تاثیر گذار و جذاب تیمبرلند در عرصه های فرهنگی ،اجتماعی،اقتصادی،هنری و ورزشی خواهد بود،بنابر رایزنی های اولیه تیم تحقیق و توسعه وتیم برندینگ و تبلیغات  تیم برلند نام اولین کمپین در میان کمپین های جدید تیمبرلند که بر پایه نوع خاصی از کمپین های کسب و کار در حوزه مسئولیت اجتماعی بنا شده  "تیمبرلند آرزو براورده میکند خواهد بود" و استارت عملیاتی این کمپین منحصر به فرد از روز شنبه مورخ 96/7/22 زده خواهد شد. منتظر ما باشید!