همایش بزرگ تیمبرلند در استان تهران

۰۲ دی ۱۳۹۶

این همایش که با محوریت ایجاد ارتباط دوستانه میان همکاران و دوستان عزیز صنف تزیینات داخلی در هتل اوین تهران به صرف نهار برگزار شد باعث ایجاد یک فضای گرم وصمیمی و بسیار قابل اعتماد تر از همیشه میان همکاران تیمبرلندی و دوستان وهمکاران عزیز شهر تهران گردید.که با حضور افتخاری رییس اتحادیه صنف تزیینات داخلی:جناب آقای مهندس میلانی وبازرس اتحادیه صنف تزیینات داخلی:جناب آقای مهندس راکد طوسی بسیار پر رونق گردید.این همایش با حضو سخنرانی جناب آقای مهندس بابک بابا جانی خالق برند تیمبرلند،ایمان پاکزادیان مقدم مدیر فروش برند تیمبرلند و جناب آقای مهندس میلانی رییس اتحادیه صنف تزیینات داخلی برگزار شد که با استقبال بی نظیر حضار مواجه گردید که در ذیل به برخی از قسمت های سخنرانی به صورت مختصر اشاره میکنیم:
 
مهندس بابک باباجانی :
هدف ما ایجاد یک سیستم خدمت رسانی بهینه چه در عرصه تکنولوژیک و مدرن و چه در عصه ها و چه در بخشهای سنتی بازار برای تمامی همکاران هستیم.

جناب آقای مهندس میلانی : 
بازار امسال بسیار متفاوت تر از سالهای پیش است.آمادگی برای این موضوع را داشته باشید.

جناب آقای مهندس ایمان پاکزادیان مقدم :
با ما نگران فروش 3 ماه آخر سال خود نباشید،ما پیش بینی همه چیز را کرده ایم.برند یعنی قول + تعهد.