حضور لینوم فلکس در ششمین نمایشگاه بین المللی میدکس تهران

۱۵ دی ۱۳۹۴
  با کمال افتخار از شما همکاران وهمراهان گرانقدر دعوت بعمل می آید تا در ششمین نمایشگاه بین المللی میدکس تهران  حضور بهم رسانید.


محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران سالن میلاد (31B) غرفه D01 
20 الی 23 دیماه