قرنیز 

مشخصات:


جنس: HDF
سایز: ۷، ۸، ۹ سانتی متر