فروشگاه شماره 3


 نشانی: تبریز، چای کنار شمالی، مجتمع تجاری پاسارگاد
 تلفن: 04135233978

فروشگاه شماره 2


 نشانی: میانه، خیابان شهید چمران
 تلفن: 04152234641
 موبایل: 09125843745

فروشگاه شماره 1


 نشانی: تبریز ، ولیعصر، فلکه بارنج
 تلفن: 04133294859
 موبایل: 09144111914