فروشگاه شماره 3


 نشانی: زنجان، خیابان سعدی شمالی، بالاتر از خیابان بهار
 تلفن: 02433452045
 موبایل: 09123421588

فروشگاه شماره 2


 نشانی: زنجان، خیابان صفا، بالاتر از بهار، نبش کوچه علوی
 تلفن: 02433453891
 موبایل: 09128779980

فروشگاه شماره 1


 نشانی: زنجان، جاده شهرک کارمندان، نبش قائم یکم
 تلفن: 02433446564
 موبایل: 09127403870