فروشگاه شماره 3


 نشانی: آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان مولوی 2، نبش خیابان محتشم، ساختمان جهان نما
 تلفن: 04433676226
 موبایل: 09129720064

فروشگاه شماره 2


 نشانی: آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان مدنی 2
 تلفن: 04432222500
 موبایل: 09143461009

فروشگاه شماره 1


 نشانی: آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان آزادگان یک، مابین فلکه بهداری و فلکه مولوی
 موبایل: 09144467543

جهت اخذ نمایندگی در استان (ویژه همکاران)


 نشانی: -
 تلفن: 02126114326
 موبایل: 09120137281