فروشگاه شماره 3


 نشانی: گیلان، رشت، خیابان تختی، بعداز بلوار جوان
 تلفن: 01333120388
 موبایل: 09116604858

فروشگاه شماره 2


 نشانی: گیلان، رشت، میدان جهاد، ابتدای شهرک فرهنگیان
 تلفن: 01333582363
 موبایل: 09118092628

فروشگاه شماره 1


 نشانی: گیلان، رشت، خیابان تختی، جنب شهرک بازی مانوئل
 تلفن: 01333234344
 موبایل: 09111378726

جهت اخذ نمایندگی در استان (ویژه همکاران)


 نشانی: -
 تلفن: 02126114326
 موبایل: 09120137281