فروشگاه شماره 3


 نشانی: لرستان، خرم آباد، میدان رازی، ضلع شمالی میدان
 تلفن: 06633224127
 موبایل: 09199776298

فروشگاه شماره 2


 نشانی: لرستان، خرم آباد، خیابان رازی، بالاتر از میدان
 تلفن: 06633233691
 موبایل: 09190220248

فروشگاه شماره 1


 نشانی: لرستان، خرم آباد، خیابان رازی، بالاتر از میدان
 تلفن: 06633235871
 موبایل: 09167202320

جهت اخذ نمایندگی در استان (ویژه همکاران)


 نشانی: -
 تلفن: 02126114326
 موبایل: 09120137281