فروشگاه شماره 3


 نشانی: یزد، صفاییه، خیابان منتظر فرج، روبروی ساختمان امیرکبیر
 تلفن: 03538258872
 موبایل: 09131530454

فروشگاه شماره 1


 نشانی: یزد، خیابان سلمان فارسی، نبش کوچه ۴۶
 تلفن: 03536272739
 موبایل: 09131576995

فروشگاه شماره 2


 نشانی: یزد، نبش میدان باهنر، به سمت میدان امام حسین
 تلفن: 03537255800
 موبایل: 09131520100

جهت اخذ نمایندگی در استان (ویژه همکاران)


 نشانی: -
 تلفن: 02126114326
 موبایل: 09120137281