فروشگاه شماره 1


 نشانی: آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان آزادگان یک، مابین فلکه بهداری و فلکه مولوی
 موبایل: 09144467543