فروشگاه شماره 1


 نشانی: خوزستان : کیان آباد، نبش خیابان 6 شرقی، مجتمع آفتاب، بالای شیرینی فروشی شهر آفتاب، طبقه 5، واحد 13
 تلفن: 061-33905090 061-33905094
 موبایل: 09368760407