فروشگاه شماره 1


 نشانی: سمنان، دامغان، میدان امام، خ شهید مطهری، جنب مصلی
 تلفن: 02335247378
 موبایل: 09123738527