فروشگاه شماره 1


 نشانی: هرمزگان، بندرعباس، بلوار مصطفی خمینی، حد فاصل چهارراه اتوبوسرانی و میدان صادقیه
 تلفن: 07633683663
 موبایل: 09173595392