فروشگاه شماره 4


 نشانی: تهران، بنی هاشم، روبروی پمپ گاز قدیم، بن بست کاج
 تلفن: 02122314128
 موبایل: 09122580810