فروشگاه شماره 3


 نشانی: فارس، شیراز ، فرهنگ شهر، نرسیده به آتش نشانی
 تلفن: 07136330364
 موبایل: 09171124749