فروشگاه شماره 2


 نشانی: آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان مدنی 2
 تلفن: 04432222500
 موبایل: 09143461009