فروشگاه شماره 3


 نشانی: آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان مولوی 2، نبش خیابان محتشم، ساختمان جهان نما
 تلفن: 04433676226
 موبایل: 09129720064