فروشگاه شماره 1


 نشانی: گیلان، رشت، خیابان تختی، جنب شهرک بازی مانوئل
 تلفن: 01333234344
 موبایل: 09111378726