فروشگاه شماره 2


 نشانی: زنجان، خیابان صفا، بالاتر از بهار، نبش کوچه علوی
 تلفن: 02433453891
 موبایل: 09128779980