فروشگاه شماره 3


 نشانی: گیلان، رشت، خیابان تختی، بعداز بلوار جوان
 تلفن: 01333120388
 موبایل: 09116604858