فروشگاه شماره 3


 نشانی: یزد، صفاییه، خیابان منتظر فرج، روبروی ساختمان امیرکبیر
 تلفن: 03538258872
 موبایل: 09131530454